Vastuullisuus

Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti. Toiminnassamme otamme arvojemme mukaisesti huomioon ennen kaikkea ympäristövastuun sekä sosiaalisen ja eettisen vastuun.

Ympäristövastuumme mukaan pyrimme vähentämään  ympäristövaikutuksia toiminnassamme jatkuvasti energian ja luonnonvarojen säästöllä, kierrätyksen edistämisellä ja päästöjen vähentämisellä. Pyrimme käyttämään resursseja kestävästi ja osaltamme huolehtimaan ympäristön tilasta. Sosiaalinen vastuu merkitsee meille työntekijöistämme ja yhteistyökumppaneistamme huolehtimista. Painotamme työturvallisuutta, yhdenvertaisuutta, koulutusta ja yhteistyön merkitystä. Eettinen vastuu ohjaa kaikkea toimintaamme. 

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme entistä vastuullisemmaksi.

Vastuullisuus on osa luontoa